Para-juriștii contribuie la educarea juridică a populației

525

O noua lecție publica cu privire la mediere a fost organizata la 16 mai 2018 în incinta Bibliotecii Publice Raionale „M.Sadoveanu” din Strășeni. Cei în jur de 40 de bibliotecari prezenți au luat cunoștință cu informații despre mediere și cine/cum și când poate beneficia de procedura de mediere.
Ghenadii Roșca (PARA-JURIST) si Mediator Avram Natalia(MEDIATOR) au fost vorbitori.

„Medierea este modalitatea de soluționare alternativa a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil și confidențial, cu asistenta unui sau mai multor mediatori” Mulțumim Consiliului de Mediere pentru materialele informative care au fost transmise celor prezenți. Aducem mulțumire și stimatei dne Director Nadea Padure a Bibliotecii Publice Raionale pentru gazda și bunul mers al lucrurilor”, a declarat mediatorul Avram Natalia. 

„Ca obiectiv în anul 2018 mi-am propus sa informez locuitorii din localitățile raionului Strășeni cu privire la asistența juridica primara și calificata garantata de stat, astfel solicit respectuos sa-ma contacteze sau scrie cei interesați (Primari, Bibliotecarii sau alte persoane) în vederea de a veni la dlor în comunitate să organizam lecții publice similare cu privire la mediere cât și alte subiecte în dependență de numărul de adresări evidențiate în localitate pe anumite cauze”, a menționat para-juristul Ghenadii Rosca (tel. 069711764)

Comentarii