Concurs de Granturi Mici pentru Lozova, Vorniceni, Micleușeni și Dolna

1442

People in Need și Solidarity Fund PL Moldova anunță lansarea Concursului de Granturi Mici (CGM) în domeniul dezvoltării rurale, susținut de Ambasada Marii Britanii prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.

Concursul de Granturi Mici este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile și a dezvoltării democratice locale în mediul rural din Republica Moldova”. Scopul proiectului este de a spori nivelul participării civice și a bunei guvernări la nivel local printr-o cooperare eficientă dintre organizațiile societății civile, reprezentanții sectorului public și privat implicați în politicile de dezvoltare economică rurală. Proiectul urmărește:

  • să înființeze un grup de acțiune locală (GAL) în raionul Strășeni și să consolideze legătura dintre sectorul privat, public și societatea civilă prin intermediul abordării LEADER;
  • să îmbunătățească capacitățile organizațiilor societății civile, sectorului public și privat pentru a participa direct la procesele decizionale locale.

Microregiunea Lozova, Vorniceni, Micleușeni și Dolna

Obiectivul principal al CGM este consolidarea capacităților Grupului de lucru privind crearea GAL pentru implementarea cu succes a abordării LEADER în teritoriul comunităților locale (micro-regiune): comunele Lozova și Micleușeni, satele Vorniceni și Dolna (raionul Strășeni).

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 23 februarie 2018, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate din raion pot accesa ghidul solicitantului și formularul de aplicare, disponibile la următorul link: https://drive.google.com/open?id=1HOEIOudQAaMGo5B8MnJOBY7wRngNvejt

Comentarii