Încă 3 gimnazii ar putea fi lichidate. Consiliul raional anunță consultări publice

1814
Foto: InfoStrășeni

Instituțiile școlare din trei localități ale raionului Strășeni ar putea fi lichidate. Astfel gimnaziile din Drăgușeni, Chirianca și Onești ar putea fi închise începând cu 1 septembrie 2017, dacă consilierii raionali vor vota în acest sens.

Conform proiectelor de decizii privind lichidarea instituțiilor, în prezent aceste gimnazii sunt frecventate de un număr mic de copii: Drăgușeni -95 elevi, Chirianca -77 elevi, Onești – 81 elevi. Prin urmare, începând cu următorul an de învățământ, elevii acestor gimnazii își vor continua studiile la școlile de circumscripție din Rădeni, Zubrești și respectiv Codreanca.

Drăgușeni
„Instituția activează într-o clădire adaptată, nu dispune de cabinete școlare dotate, bloc alimentar, sală de sport, laboratoare și alte condiții necesare pentru realizarea unui proces educațional de calitate.  Instituția activează în 2 schimburi. Numărul de elevi în ultimii ani este în descreștere față de anul 2012 cu  15 %.”

Chirianca
„În legătură cu numărul  redus de copii în treapta primară instituţia organizează instruirea în 2 clase cu regim simultan: clasa I-III -12 elevi  şi  clasa a II-IV- 21 elevi. Numărul redus de ore nu permit deplasarea în mediul rural al tinerilor specialiști, din care motiv în școală activează 5 pensionari şi 4 cumularzi… Ținând cont de situația respectivă şi de datele statistice din dinamica cantitativă şi calitativă în satul Chirianca se înregistrează o scădere  a natalităţii şi o creştere a migraţiei populaţiei, ce duce la scăderea numărului de elevi cuprinși cu şcoala.”

Onești
„Condiţiile de desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţia dată nu satisfac cerinţele de asigurare  a unui învățământ de calitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Instituția nu dispune de condiţii spaţiale pentru asigurarea curriculară, blocuri sanitare interne, sistem de canalizare, sală de sporturi, sală de festivități. Potenţialul educaţional al cadrelor didactice este redus. Elevii sunt limitaţi de posibilitățile dezvoltării în conformitate cu documentele de politici educaţionale.”

Înainte de punerea la vot, Consiliul raional anunță o consultare publică a tuturor proiectelor de decizii pregătite pentru ședința consiliului din 24 februarie. Aceasta se va desfășura joi, 16 februarie, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional.
Proiectele pot fi consultate pe pagina oficială a Consiliului raional.

Comentarii