Viceministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva a efectuat o vizită de lucru în Străşeni

318

La 20 septembrie curent, viceministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva a efectuat o vizită de lucru în oraşul Străşeni. Viceministrul a avut întrevederi şi discuţii cu conducerea raionului, şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate în teritoriu, primari şi contabilii primăriilor.

Cei prezenţi la discuţii au vorbit despre problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale şi posibilităţile de soluţionare a acestora. În acest sens, viceministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva a îndemnat participanţii să expună problemele existente cu care se confruntă în activitatea zilnică.

În discuţii au fost abordate şi aspecte privind reforma Serviciului Fiscal, în principal, momente de funcţionalitate a acesteia, conlucrarea cu contribuabilii, despre comerţul ilicit în pieţe, activitatea de întreprinzător, moratoriul asupra controlului de stat, despre salarizarea sectorului bugetar la nivelul autorităţilor locale ş.a. Reprezentanţii Direcţiei finanţe şi Trezoriei Teritoriale Străşeni au menţionat despre probelemele cu care se confruntă la utilizarea noului sistem informaţional.

Totodată, cei prezenți la discuţii au solicitat examinarea posibilităţii înăspririi pedepselor pentru activitatea ilicită de întreprinzător şi comerţul stradal.

Comentarii